Voor advies en controle energielabel

Gespecialiseerd in energievraagstukken

Het Energie Prestatie Label gaat in de loop van de tijd veel meer betekenen dan alleen een certificering die door de overheid is opgedragen. EPA Regiomaatwerk is gespecialiseerd in het reduceren van energie en milieubelastende activiteiten. Het afgeven van een Energie Prestatie Label sluit dan ook naadloos aan op onze dienstverlening. Dit label zegt ook veel over het milieu- en kostenbewust zijn van de bewoner en of eigenaar van een pand. Juist omdat dit zo belangrijk is heeft EPA – Regiomaatwerk een systeem ontwikkeld om snel en efficiënt te kunnen onderzoeken en rapporteren. Zonder onnodige franje wordt duidelijk en goed onderbouwd met u gecommuniceerd en doelgericht gewerkt.

Maatwerk door onafhankelijk EPA - adviseur

EPA – Regiomaatwerk is een onafhankelijk adviesbureau, dat alle werkzaamheden voor een Energie Prestatie Label met de daarbij behorende Energie Index compleet voor u verzorgt. Wij zijn gecertificeerd conform de norm ISSO BRL 9500. Daarnaast hebben wij een jarenlange ervaring in binnenklimaat, bouwkunde, installatie en ventilatie, dat staat mede borg voor een betrouwbare rapportage. EPA – Regiomaatwerk verricht onderzoek en verzorgt rapportages voor particulieren, woningverhuurders, bemiddelaars en woningstichtingen.